SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE narzaz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-23 sajerz

w dawnej Polsce: danina na rzecz księcia, uiszczana w nierogaciźnie, czasem też w bydle i owcach