SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kapo NOTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-17 burebure

więzień pełniący funkcję dozorcy innych więźniów w obozach koncentracyjnych III Rzeszy