SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE internet NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-10-10 maf

ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych, umożliwiający wymianę informacji miedzy użytkownikami z całego świata; Internet

# 2008-04-13 koalar

ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych, umożliwiający wymianę informacji miedzy użytkownikami z całego świata; Internet (pisownia małą literą, choć ostatnio upowszechniona, nie jest godna polecenia, a argumenty za jej użyciem są mocno dyskusyjne)

# 2006-08-12 greenpoint

globalna sieć komputerowa; Internet (pisownia małą literą, choć ostatnio upowszechniona, nie jest godna polecenia, a argumenty za jej użyciem są mocno dyskusyjne)

# 2004-07-13 aaa1010

globalna sieć komputerowa