SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ester RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-19 djkoalar

związek organiczny będący pochodną kwasów i alkoholi lub fenoli

# 2005-07-06 betissewilla

związek org., pochodna kwasów i alkoholi lub fenoli