SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE procedować BGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-22 wendkarzyk

postępować zgodnie z określoną procedurą