SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE umma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-05-21 meg

wspólnota wszystkich wyznawców islamu; wszechmuzułmańska wspólnota