SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kle


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-01 koalar

wyraz mający naśladować głos bociana, zwykle powtórzony

# 2005-04-01 mash

onomatopeja bociana.