SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kapo N


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-18 bajerant

w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: więźniarka dozorująca innych więźniów