SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ut


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-29 bajerant

dawniej: pierwszy stopień gamy C-dur; do