SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE stop


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-11 koalar

1. wykrzyknik nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się albo zaprzestanie wykonywania jakiejś czynności;
2. w tekstach telegramów: słowo pełniące funkcję kropki