SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE car NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-08 koalar

dawna pospolita nazwa podbiału łopianowatego lub lepiężnika; car-ziele