SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE grzyb NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-12-20 meg

1. cudzożywny organizm plechowy, nieposiadający ciałek zieleni;
2. nadziemna część organizmu plechowego, w kształcie kapelusza osadzonego na nóżce;
3. forma przypominająca kształtem grzyb;
4. pogardliwie: stary, niedołężny człowiek

# 2009-12-20 playboys

1. organizm, różny od roślin i zwierząt, występujący w wielu gatunkach;
2. nalot powstający na wilgotnym podłożu, powodujący jego rozkład, spotykany zwykle na zawilgoconych ścianach domów

# 2006-01-13 haemce

organizm, różny od roślin i zwierząt, występujący w wielu gatunkach

# 2005-06-30 mick_and_mick

1. organizm, różny od roślin i zwierząt, występujący w wielu gatunkach;
2. organiczny nalot powstający na wilgotnym podłożu, powodujący jego rozkład, spotykany zwykle na zawilgoconych ścianach domów