SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE CAF


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-03-19 meg

1. skrót od: Centralna Agencja Fotograficzna;
2. skrót od: Centralne Archiwum Filmowe

# 2006-09-18 greenpoint

1. skrót od: Centralna Agencja Fotograficzna
2. skrót od: Centralne Archiwum Filmowe

# 2006-01-02 meg

Centralna Agencja Fotograficzna