SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE izolat NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-21 tevex

1. kultura patogenu rośliny przechowywana w celach doświadczalnych;
2. związek zapachowy wyodrębniony z balsamu, żywicy lub olejku eterycznego;
3. język niewykazujący pokrewieństwa z innym istniejącym językiem; język izolowany

# 2010-03-07 romus45

związek zapachowy wyodrębniony z olejku eterycznego, balsamu lub żywicy