SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE saprob NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 upojona

organizm cudzożywny (roślinny i zwierzęcy) żyjący głównie wśród rozkładających się szczątków organicznych, np. w ściółce leśnej, glebie i mule; saprobiont