SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ort NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-24 tevex

poziome wyrobisko w nachylonym pokładzie łączące jego strop ze spągiem

# 2006-07-24 tevex

poziome wyrobisko łączące jego strop ze spągiem