SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE imperatyw NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-23 tevex

1. w etyce: naczelna norma moralna, obowiązująca w sposób powszechny, bezwarunkowy i bezwzględny;
2. reguła, nakaz dotyczący dziedzin życia duchowego i społecznego;
3. imperativus, imperatiwus; w językoznawstwie:
a) tryb rozkazujący czasownika;
b) czasownik w trybie rozkazującym