SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE hic et nunc


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2014-06-16 tevex

[czytaj: hik et nunk] z łaciny: tutaj i teraz

# 2006-09-13 koalar

[czytaj: hik et nunk] łac. tutaj i teraz

# 2006-09-12 maf

łac. tutaj i teraz, hic sunt leones - tutaj przebywają lwy (oznaczenie dla nieznanych krajów na dawnych mapach)