SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Akerman Q


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-08-11 tevex

dawna nazwa Białogrodu nad Dniestrem