SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a posteriori


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-10 tevex

z łaciny:
1. na podstawie faktów (dosłownie: z następstwa);
2. w filozofii nowożytnej: termin określający sąd wydany na podstawie uprzedniego doświadczenia;
3. w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach

# 2009-11-12 meg

łac. na podstawie faktów

# 2009-11-12 zoltyczepek

na podstawie faktów; dosł. z następstwa - na podstawie doświadczenia, po doświadczeniu; przez indukcję

# 2006-11-25 ilo99

na podstawie faktów