SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a priori


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-10 tevex

z łaciny:
1. bez zapoznania się z faktami, uprzedzając fakty; z góry (dosłownie: od pierwszego, z założenia);
2. w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia zmysłowego, zwłaszcza poznanie czysto intelektualne;
3. w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach

# 2009-11-12 meg

łac. bez zapoznania się z faktami

# 2009-11-12 zoltyczepek

dosł. z założenia, z racji; (poznanie) niezależnie od doświadczenia, przed doświadczeniem; intuicyjnie; przez dedukcję

# 2006-11-25 ilo99

bez zapoznania się z faktami