SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Ariowie r


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-17 greenpoint

prehistoryczny lud, od którego wywodzą się Irańczycy i mieszkańcy północnych Indii, posługujący się w mowie dialektami indoeuropejskimi; Arjowie