SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ADR


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-09 greenpoint

[czytaj: a-de-ER] skrót angielskiego: American Depository Receipt - Amerykański Kwit Depozytowy, papier wartościowy emitowany przez banki amerykańskie w celu ułatwienia tamtejszym inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne