SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dieny Wl


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-03-18 koalar

w chemii: grupa związków organicznych obejmująca acykliczne i cykliczne węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których występują 2 wiązania podwójne; diolefiny (rzadziej)