SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE End NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-22 koalar

klawisz na klawiaturze komputerowej powodujący przeniesienie kursora na koniec linii; end