SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE protestować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-01-12 tevex

w prawie: stwierdzać urzędowo niewykonanie zobowiązania wynikającego z dokumentu zbywalnego, np. weksla, czeku