SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lemat NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-07-01 pasqdnapasqdka

w matematyce twierdzenie, którego głównym zastosowaniem jest uproszczenie dowodów innych, bardziej istotnych twierdzeń

# 2005-07-07 betissewilla

w matematyce twierdzenie, którego głównym zastosowaniem jest uproszczenie dowodów innych, bardziej istotnych twierdzeń.