SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lewita MNTq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-03-03 vanessa1122

przedstawiciel jednej z grup kapłańskich w starożytnym judaizmie, według Biblii wywodzącej się z pokolenia Lewiego, syna Jakuba