SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE powaba MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-26 tevex

dawniej: dodatkowa robocizna pańszczyźniana w Polsce przedrozbiorowej; powab