SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Tesla AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-10-24 meg

nazwisko, m.in. Nikola Tesla (1856-1943), elektrotechnik i wynalazca