SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mianować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-19 koalar

1. książkowo: nadać, nadawać komuś jakiś tytuł;
2. oficjalnie: powierzać, powierzyć komuś jakąś funkcją; nominować;
3. mianować się:
a) książkowo: nadać, nadawać sobie jakąś nazwę lub określenie;
b) nadać, nadawać sobie jakiś tytuł