SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mika MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-03 djkoalar

ogólna nazwa każdego minerału z pewnej grupy pospolitych minerałów skałotwórczych, tworzących kryształy dające się dzielić na blaszki, stosowanych (nie wszystkie) m.in. jako materiał izolacyjny w elektrotechnice; łyszczyk

# 2006-02-02 meg

pospolity minerał skałotwórczy z grupy glinokrzemianów, tworzący kryształy dające się dzielić na blaszki; stosowany jako materiał izolacyjny w elektrotechnice; łyszczyk

# 2006-01-29 djkoalar

pospolity minerał skałotwórczy, stosowany jako materiał izolacyjny; łyszczyk

# 2003-08-31 szymek1

pospolity minerał skałotwórczy