SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE moralność MN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-13 greenpoint

zespół powszechnie uznanych warunków, poglądów na wartości, na dobro i zło, przekonań, które wartościują określone działania