SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obraza MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

1. naruszenie czyjejś godności osobistej; naruszenie norm;
2. stan osoby, która czuje się obrażona

# 2007-10-09 meg

1. naruszenie czyjejś godności osobistej; narusznie norm;
2. stan osoby, która czuje się obrażona