SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opór RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-11-13 meg

1. przeciwstawianie się czyjeś woli lub przemocy, nieuleganie jakiejś sile;
2. zjawisko polegające na przeciwstawianiu się przepływowi prądu elektrycznego; rezystancja
3. siła powstająca przy wprawianiu ciał w ruch lub wywołana ruchem tych ciał i skierowana przeciwnie do kierunku ruchu;
4. sposób hamowania polegający na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek; pług

# 2007-11-13 trangoul

1. przeciwstawianie się czyjeś woli lub przemocy, nieuleganie jakiejś sile;
2. zjawisko polegające na przeciwstawianiu się przepływowi prądu elektrycznego; rezystancja
3. sposób hamowania polegający na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek; pług

# 2007-02-09 lazek13

1. przeciwstawianie się czyjeś woli lub przemocy, nieuleganie jakiejś sile;
2. siła powstająca przy wprawianiu ciał w ruch lub wywołana ruchem tych ciał i skierowana przeciwnie do kierunku ruchu;
3. sposób hamowania polegający na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek; pług

# 2005-06-23 karolina3939

przeciwstawianie się, opieranie się cudzej woli