SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pensum V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-18 ppianista

określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej