SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pobudka MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-12-22 wendkarzyk

1. sygnał wzywający do działania lub bycia w stanie gotowości;
2. poranne budzenie;
3. zwykle w liczbie mnogiej: to, co pobudza, skłania do czegoś