SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE raport NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-25 wendkarzyk

ustne lub pisemne sprawozdanie, doniesienie o czymś zwierzchnikowi, instytucji nadrzędnej

# 2009-01-25 agatick

sprawozdanie z czegoś.. np. raport z misji