SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rejon NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-19 tevex

1. książkowo: obszar wyróżniający się geograficznie, etnograficznie lub gospodarczo; okolica, dzielnica, okręg, region;
2. okręg wyznaczony administracyjnie dla celów zarządzania określonym działem gospodarki lub usług;
3. przenośnie: ograniczony fragment przestrzeni, np. rejony mózgu; okolica, obszar;
4. potocznie: przychodnia rejonowa

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

1. pewien obszar, przestrzeń
2. jednostka administracyjna w niektórych państwach