SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE salceson NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-06-05 kamykst

wędlina wyrabiana z głowizny, podrobów i okrawków mięsa