SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE skrypt NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-29 wendkarzyk

1. zbiór wykładów, opracowań z jakiejś dziedziny służący studentom za podręcznik;
2. w informatyce: zapis zawierający skompresowane instrukcje dotyczące pewnych działań komputera;
3. dawniej: pismo urzędowe;
4. w prawie: dokument wystawiony przez dłużnika, stwierdzający zaciągnięcie długu i zobowiązanie do jego zwrotu

# 2006-02-03 greenpoint

1. zbiór wykładów, opracowań z jakiejś dziedziny służący studentom za podręcznik
2. w informatyce: zapis zawierający skompresowane instrukcje dotyczące pewnych działań komputera
3. dawniej: pismo urzędowe