SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE stać Hhj


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-20 greenpoint

stać się:
a) wydarzyć się
b) zmienić się w kogoś, coś
c) spełnić się

# 2005-12-04 greenpoint

1. o istotach żywych: być na nogach.
2. o urządzeniach: nie chodzić, nie wykonywać czynności.
3. nie poruszać się
4. znajdować się, trwać
5. starczać, nie brakować 7. stać się:
a) wydarzyć się
b) zmienić się w kogoś, coś
c) spełnić się

# 2005-11-17 wupe

1. O istotach żywych: być na nogach.
2. O urządzeniach: nie chodzić, nie wykonywać czynności.
3. (w wyrażeniu stać kogoś na coś): być w stanie coś kupić / zrobić