SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE szkic NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-29 vaxquis

1. określenie wstępnej wersji dzieła sztuki, najczęściej odręcznego rysunku ołówkiem;
2. artykuł lub rozprawa naukowao dużym stopniu ogólności;
3. krótki utwór prozatorski bez wyraźnej fabuły

# 2008-04-28 kataryna1989

wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej itp