SJP
SŁOWNIK SJP

X

szkic

dopuszczalne w grach (i)

szkic

1. określenie wstępnej wersji dzieła sztuki, najczęściej odręcznego rysunku ołówkiem;
2. artykuł lub rozprawa naukowao dużym stopniu ogólności;
3. krótki utwór prozatorski bez wyraźnej fabuły


KOMENTARZE:

(brak)