SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tajny XYbxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-15 tevex

1. utrzymywany w sekrecie, niepodany do publicznej wiadomości; poufny, niejawny;
2. nielegalny, zazwyczaj skierowany przeciwko władzy; konspiracyjny, podziemny;
3. o służbach bezpieczeństwa: działający niejawnie;
4. bardzo osobisty, intymny;
5. taki, którego nikt nie zna, jest niezgłębiony, głęboko ukryty; utajony, sekretny

# 2006-06-08 ivan1984

niejawny, ukryty przed ogółem