SJP
SŁOWNIK SJP

X

tajny

dopuszczalne w grach (i)

tajny

1. utrzymywany w sekrecie, niepodany do publicznej wiadomości; poufny, niejawny;
2. nielegalny, zazwyczaj skierowany przeciwko władzy; konspiracyjny, podziemny;
3. o służbach bezpieczeństwa: działający niejawnie;
4. bardzo osobisty, intymny;
5. taki, którego nikt nie zna, jest niezgłębiony, głęboko ukryty; utajony, sekretny


KOMENTARZE:

qrczaczekja # 2005-12-07

tajny to niejawny, ukryty