SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wymowa MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-04 meg

1. charakterystyczna dla danej narodowości lub danego regionu artykulacja słów;
2. sposób wymawiania wyrazów;
3. umiejętność pięknego mówienia; krasomówstwo;
4. to, co można wywnioskować z czegoś

# 2009-05-04 cristall03

1.sposób, w jaki dane słowo jest wymawiane w konkretnym języku;
2.sposób, w którym ktoś wypowiada dane słowo