SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wyraz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-25 greenpoint

1. ciąg głosek lub liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są: określone znaczenie i funkcja składniowa; słowo;
2. zewnętrzny znak, objaw czegoś; obraz, odbicie;
3. w matematyce: składnik jakiegoś wzoru, wyrażenia

# 2004-12-11 koalar

1. ciąg głosek lub liter stanowiący względnie samodzielny el. języka, któremu przyporządkowane są: określone znaczenie i funkcja składniowa; słowo
2. zewn. znak, objaw czegoś; obraz, odbicie
3. mat. składnik jakiegoś wzoru, wyrażenia mat.