SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zabór RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-06-17 meg

1. przywłaszczenie sobie cudzej własności;
2. bezprawne zajęcie obcego terytorium;
3. terytorium okupowane przez obce państwo;
4. sprawowanie władzy na terenie okupowanym

# 2008-06-17 siwytom2

przywłaszczenie sobie cudzej własności; bezprawne zajęcie obcego terytorium; terytorium okupowane przez obce państwo; sprawowanie władzy na terenie okupowanym.

# 2008-06-17 siwytom2

przywłaszczenie sobie cudzej własności; bezprawne zajęcie obcego terytorium; terytorium okupowane przez obce państwo» sprawowanie władzy na terenie okupowanym.