SJP
SŁOWNIK SJP

X

zabór

dopuszczalne w grach (i)

zabór

1. przywłaszczenie sobie cudzej własności;
2. bezprawne zajęcie obcego terytorium;
3. terytorium okupowane przez obce państwo;
4. sprawowanie władzy na terenie okupowanym

Zabór

niedopuszczalne w grach (i)

Zabór

wieś w Polsce


KOMENTARZE:

patrisful # 2018-01-06

5. Zabór - haniebne odebranie przez silniejsze państwo cudzych terytoriów rdzennie nieprzysługujących mu w formalnie legalny sposób. Dokonane najczęściej poprzez zastraszenie organów władzy słabszego państwa wkroczeniem obcego wojska lub przekupienie jego polityków, aby się na niego zgodzili.

mirnal # 2018-01-06

to w p. 2; opisujesz metody, nie sam "zabór"